Σχετικά με το Βιβλίο

Το βιβλίο που θα πάρει στα χέρια του ο μαθητής έχει γραφτεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να κατανοήσει πλήρως την ύλη που καλύπτει.

Συγκεκριμένα κάθε κεφάλαιο περιέχει:

βασική θεωρία και εφαρμογές της,

λυμένες ασκήσεις,

ασκήσεις για λύση, όλων των επιπέδων δυσκολίας,

συνδυαστικά θέματα, που σε βοηθούν να θυμάσαι τόσο την ύλη των προηγούμενων κεφαλαίων όσο και σημαντικές γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις,

κριτήρια αξιολόγησης.

Download (PDF, Unknown)