Σχετικά με το Βιβλίο

Το βιβλίο που θα πάρει στα χέρια του ο μαθητής έχει γραφτεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεκινά από τη θεωρία και τις βασικές εφαρμογές της, να συνεχίζει με τη λύση ασκήσεων, η δυσκολία των οποίων προοδευτικά αυξάνεται, και να φτάνει σταδιακά στο επίπεδο να λύνει σύνθετα και συνδυαστικά θέματα.

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιέχει:

• βασική θεωρία και εφαρμογές της,

• λυμένες ασκήσεις,

• ασκήσεις για λύση, όλων των επιπέδων δυσκολίας,

• ερωτήσεις κρίσεως,

• συνδυαστικά θέματα,

• κριτήρια αξιολόγησης,

• Τα θέματα της Τράπεζας υποδειγματικά λυμένα.

Download (PDF, 1.3MB)