Μέτρηση θερμοκρασίας με Arduino

Πάτα στη γραμμή εντολών του Arduino, Αρχείο – Δημιουργία και αντέγραψε τον παρακάτω κώδικα:

void setup() {
Serial.begin(9600); // start the serial port at 9600 baud rate

analogReference(5.0); //voltage
}

void loop() {
temp = analogRead(A0);

temp = temp * 0.48828125;

Serial.println(“Temperature=”);

Serial.println(temp);

Serial.println(“*C”);

Serial.println();

delay(1000);

}

Σχόλια